Συνέχισε την ιστορία

Τρία παιδιά, ο Γιάννης ο Παντελής και η Μαρία κάθονταν σ' έναν πεσμένο κορμό δέντρου δίπλα σε ένα ρυάκι. Ένα από αυτά κοίταξε ψηλά στον ουρανό και είπε...

The End

0 comments about this story Feed