Υπηρεσίες υποστήριξης της οικογένειας από τη σχολική μονάδα.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται στην οικογένεια του μαθητή/τριας εξ αποστάσεως από τη σχολική μονάδα που φοιτεί ο μαθητής/τρια.

Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο περιγράφονται μπλα μπλ απλμα π[λμα μπλα μπλ αμπλα μπλα μπλ ατετσ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ

μπλα μπλ α

The End

0 comments about this story Feed