Go to the Polish film festival around the corner, downing a mickey of vodka on the way.

Ty wchodzić ten Polski film święto , czucie trochę więcej żywy z wódka. Ty biegać w sławny Polski osobiste wycieczki. Doda Elektroda jest tutaj. Frytka czy jest także. Ty wszystko siedzieć wokoło i a przy okazji ile ty podobny Polska i to jeszcze jak dużo ty życzyć ten brązowy spekulant grający na zniżkę był nie wygasły z tych ziemie. Ktoś ofiarować ty pewien placek. Ono był przeciętny.

Ho-ray!  Ono uruchomić na zewnątrz ów Rzymski Polana nie żart dziesięć tylko Polski kino przedstawić. Rozpustnik Majewski's Szkło Wargowo przybyły w pierwszy miejsce!

The End

9 comments about this story Feed