laserpen winkel

Naast het gevaar van blijvend oogletsel kunnen de felle stralen het zicht van piloten volledig belemmeren en voor gevaarlijke situaties zorgen. In 2009 kreeg de politie nog 279 meldingen van overlast door laserpennen. In 2012 is dit aantal bijna verdubbeld, tot 552 gevallen.

Naast het gevaar van blijvend oogletsel kunnen de felle stralen het zicht van piloten volledig belemmeren en voor gevaarlijke situaties zorgen. In 2009 kreeg de politie nog 279 meldingen van overlast door laserpennen. In 2012 is dit aantal bijna verdubbeld, tot 552 gevallen.  http://www.laserkorting.nl/groene-laser.html ,

Nu krijgen daders vaak nog een geldboete, zo kreeg een jongen die een politiehelikopter bescheen een boete van 400 euro. Met een nieuwe wet kan het misbruiken van degroene laserpen leiden tot verdere strafrechtelijke vervolging.

Enkele vliegtuigmaatschappijen, Schiphol en de luchtverkeersleiding bevestigen aan AT5 last te hebben van het laserpen-fenomeen. Maar ze willen liever niet reageren om niet nog meer mensen op verkeerde ideeen te brengen.

 http://www.laserkorting.nl/groene-5000mw-laserpen.html  ,

Deze draadloze presenter met ingebouwde laser unit is de ideale oplossing voor presentaties. De presenter heeft de vorm van een pen. Verbindt de USB ontvanger en klik door de pagina’s van de presentatie. Het is niet nodig om drivers te installeren. Gebruik de laser om belangrijke punten in de presentatie aan te wijzen op het bord of scherm.

Iedereen die thuis een kat heeft, weet dat katten en laserpen kopen marktplaats een goede combo is. Nu is er iemand op het geniale idee gekomen om een laserpen op het hoofd van de kat te zetten. Er zijn natuurlijk mensen die dit ontzettend zielig zouden vinden, maar stiekem is het vooral gewoon heel erg grappig.

Laserpen leidde nog niet tot oogletsel
Laserpennen hebben tot nu toe wereldwijd nog nergens tot oogletsel geleid. De maatschappelijk angst voor mogelijke gevaren voor schade aan het oog als daar met een laserpen in wordt geschenen, lijkt overdreven.

Dat melden Nederlandse onderzoekers vandaag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Naar aanleiding van de paniek in Nederland door incidenten met laserpennen deden zij een verkennend onderzoek naar letsel hierdoor. Hun conclusie is dat direct oogletsel door laserpennen nergens wordt beschreven in wetenschappelijke literatuur.

De onderzoekers kwamen slechts één melding tegen van blijvend en gedeeltelijk verlies van gezichtsvermogen door straling van een laserpen winkel , maar dit kon niet door een oogarts worden bevestigd. De in totaal vier gevallen die in Nederland tussen 1996 en juni 1998 bij oogartsen werden gemeld, leverden evenmin oogletsel op.

Wel klaagden deze patiënten over een rode flits, tijdelijke verblinding, zwarte vlekken, pijn in of achter het oog, rode ogen en hoofdpijn. Die verschijnselen waren echter van korte duur en leverden geen beschadiging op aan netvlies of hoornvlies. Het is volgens de onderzoekers hetzelfde effect dat optreedt bij het kijken in het licht van een zaklantaarn of in de zon. Langer dan een minuut in de zon kijken, leidt overigens wel tot oogletsel.

Baldadigheid
De hinder door laserpennen en de daarmee samenhangende risico's vormen volgens de onderzoekers wel een probleem. „Maar het gaat niet om een medisch maar om een juridisch probleem, vergelijkbaar met baldadigheid”. Een van de onderzoekers haalt een rechtszaak aan waarin een student werd beschuldigd van mishandeling omdat hij een agent met een laserpen in de ogen had geschenen. De verdachte werd vrijgesproken nadat de onderzoeker zelf, als getuige-deskundige, met een laserpen in zijn eigen oog had geschenen om aan te tonen dat er geen schadelijk effect was.

Hoewel het gevaar van de lichtere laserpennen (tot 5 mW) niet is aangetoond, kunnen de onderzoekers zich vinden in het verbod dat het ministerie van VWS dit voorjaar instelde voor laserpennen vanaf klasse III en alle speeltjes in de klasse II. goedkope laserpen kopen van klasse I en II (tot 1 mW) bleven toegestaan. „Een verbod is zinvol, omdat het voorkomt dat laserpennen met hogere vermogens op de markt verschijnen, die ooit wel tot oogletsel zouden kunnen leiden”. De onderzoekers twijfelen er niet aan dat zwaardere pennen wel gevaarlijk zijn.

The End

0 comments about this story Feed