Byd Gwell

Yn fy marn i, mae'r byd yn lle drwg. Roedd e'n drwg trwy'r amser OND mae e'n gwell (wel, llai drwg!) nawr nac erioed cyn nawr.

Yn Ewrop, er enghraifft, dydyn ni ddim yn cael rhyfeloedd gyda'n gilydd fel yn yr hen amserau. Yn America does dim Rhyfel Cartref nawr. Mae pethau'n gwell i ddynion hoyw, lesbiaid ac ati yn llawr iawn o wledydd. Mae pobl gwyn yn gwell i bobl du nac oedden nhw yn yr hen amserau (wel, yn aml). Ac ati ac ati.

Ond mae 'na lot o broblemau o hyd.

Yn y dyfodol gobeithio (ac wi'n credu bydd hwn yn digwydd) bydd pobl du a gwyn yn gwell gyda'n gilydd nac y maen nhw syth nawr; bydd dynion hoyw a lesbiaid yn neisaf i bobl eraill ac bydd pobl eraill yn neisaf iddyn nhw. Ac ati ac ati.

Esgusodwch fy Nghymraeg, nid Cymro ond Sais ydw i. Wi'n moyn byd lle mae'r hen iethoedd yn parhau (fe yn y gan!) a lle mae pobl sy'n moyn caru eu cenedlau, fel y pobl o Gymru ni Gernyw, yn gallu caru eu cenedlau heb casau Lloegr ni America a lle mae'r Saeson a'r Americanwyr ac ati yn gallu caru'r cenedlau fel Cernyw heb casau eu cenedlau ardderchog eu hunain.

Efallai wi'n breuddwydio ond dydw i ddim yn credu hwn. (Dydw i ddim yn moyn credu hwn!)

Diolch am ddarllen,

Jonty x

The End

18 comments about this story Feed