Nord Hann (Norwegian)

Hva vil du gjore?
Når de kommer for deg?
Vanskelig a tale
Visdom tann.
For meg.

-------------------------------------------------------------------

The End

0 comments about this poem Feed