ישראל (Hebrew)

ישראל

 

מתוק ישראל, פתוח שלך דלתות.

ייתכן אלוהים לברך ישראל.

ללמוד ם עברית מאסטרס

מיוחד ישראל

בבקשה לשהות מיחד

עבור כל אחד.

לברך ישראל

 

מוחמד

The End

0 comments about this poem Feed