κίνδυνος υψηλός τάσης. (Greek)Mature

Δολοφονία

Θάνατος.

Δύναμη

Ελληνική περηφάνια

Υφεση του άτομα.

Ο δύναμη του παντοδύναμος.

Ελληνικά περηφανία

Σε ο σύστημα

Σαν ο Μήτρα.

Να λήθη.

Ελληνική περηφάνια

Για πάντα.

The End

0 comments about this poem Feed