Comentada

Unha brevísima selección con presentación dos textos

As indicacións están no blogue da materia: http://remexer.com/cuarto

A construción do texto é colaborativa.

Esta produción é o remate dunha tarefa de lingua en 4º ESO.

The End

0 comments about this exercise Feed