antoineta

Send to a fan or friend

"Учителят отваря вратата, но ти трябва да влезеш."

Начален учител. Почитател на технологиите, пътуванията, увлекателните четива и хубавата музика.

0 comments about this author Feed